Tjänster

NI ÖNSKAR - VI BYGGER

 

VI UTFÖR ALLT INOM BYGG OCH RENOVERING

Utbyggnader

Behov av extra rum, större boyta, groventre, garage, carport el dyl

Fasad arbeten

Byte av fasad, vindskivor, ny farstukvist

Köksrenoveringar

Total renovering, byte av bänkskivor mm

Finsnickerier

Takarbeten

Nytt eller delvis renovering av ditt tak på huset, garaget el ladan,vill ni sätta in takfönster, eller behov av tillläggsisolering

Dörr och fönsterbyten

Ny säkrare ytterdörr, bredare inner dörr, nya fönster, behov av isolering runt mm

Badrumsrenoveringar

Hel eller del entreprenad, kakel/klinker eller matta

Övriga tjänster

Vi utför även andra typer av arbeten, ställ en fråga så tittar vi på vad vi har för möjlighet

Altan om och nybyggnader

Ny altan/veranda varmbonad, inglasad, eller bara uppfräschning.

Önskan om exta trädäck eller terass

Inomhusrenovering

Inner tak och golvbyten, vägg avväxlingar, nya lister, trösklar, fönsterbrädor, resning av ny vägg mm

Bostadsanpassning

Breddning av dörrar, byggnad av ramper, trökelanpassning mm

Skyddsjakt

Vildsvinen sprider sig och förstör stora delar av trädgårdar, åkrar och skördar vilket blir en stor ekonomisk förlust för er markägare. Vi hjälper till att hålla stammen i schakt.

ROT - avdrag

 

Du som köpare ansvarar för att alla villkor för rot- och rutavdraget är uppfyllda.

 

Vad är rot?

Rotavdrag innebär att det skatteavdrag som en ägare (helt eller delvis) till villa, radhus, bostadsrätt eller fritidshus får göra. Det är 30% på arbetskostnaden upp till max 50 000 kronor, per kalenderår, när man anlitar en hantverkare för renovering, ombyggnad eller tillbyggnad av bostaden.

 

50 000 kronor per person

Rotavdraget är kopplat till den enskilda individen. Är man två delägare i huset/bostadsrätten kan hushållet få en maximal skattereduktion på 2 x 50 000 kronor/år. Kostnader för material, resor, utrustning eller administration i samband med arbetet ger alltså inte rätt till avdrag.

 

Får jag rotavdrag?

Hur mycket du kan ta del av rotavdraget hänger ihop med din inkomst och hur mycket du skattar. Du måste ha betalat motsvarande summa i skatt under året som du vill göra avdrag på.

 

Skatteavdrag direkt

Köparen får skattereduktionen direkt vid betalning. Inom ramarna för maximalt avdrag skall köparen betala halva arbetskostnaden inklusive momsen till företaget som utfört arbetet. Det är företaget som ska begära rotavdraget.

 

Gäller inte nybyggnation

Precis som tidigare måste huset måste ha några år på nacken för att rot-avdrag ska tillåtas. Du får inget rot-avdrag för att bygga nytt, bygga om eller bygga till ett hus som är yngre än fem år.

 

Trädgård

Endast om markarbeten krävs för att dra ledningar/kablar in i huset får rot användas. Och om ett träd är i vägen för en tillbyggnation tillåts ROT-avdrag för trädfällning. Vanligt trädgårdsarbete går under RUT-avdarg.

 

Garage/uthus/carport

Om garaget/uthuset/carporten byggs ihop med bostadshuset och har en dörr emellan gäller ROT, inte annars.

Skyddsjakt

 

Skyddsjakt regleras i Sverige i Jaktlagen 7-8 § och Jaktförordningen 23-29 §.

 

Vad är skyddsjakt

Det är en benämning på jakt som bedrivs för att förebygga skador på mänskliga intressen som har uppkommit av vilda djur.

 

Förutsätningar

Den som har jakträtt får bedriva skyddsjakt på vissa djurarter som anges i Jaktförordningen när det är nödvändigt för att förebygga skador.

Naturvårdsverket eller länsstyrelserna kan besluta om skyddsjakt om viltbeståndets storlek innebär att det finns påtagliga risker för trafikolyckor eller viltskador.

För flera arter är sådan skyddsjakt endast tillåten en del av året. För andra arter, till exempel råttor och vildkanin samt vissa måsfåglar vid flygplatser är skyddsjakt tillåten hela året. Också den som har gård, trädgård eller handelsträdgård men saknar jakträtt får bedriva skyddsjakt.

 

Villkor

Under skyddsjakt får även djur som är fridlysta, eller djur för jakttiden inte är inne jagas, om de förutsättningar som anges i lagstiftningen är uppfyllda.

 

Om något av rovdjuren björn, varg, järv eller lo angriper ett tamdjur (eller om det finns skälig anledning att befara ett sådant angrepp) får tamdjurets ägare eller vårdare döda rovdjuret under vissa förutsättningar, bland annat att det inte räcker att skrämma bort rovdjuret.

 

Copyright @ All Rights Reserved